INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI
REZULTATE ETAPA JUDEȚEANĂ
OLIMPIADA PENTRU DISCIPLINE DIN ARIA CURRICULARĂ ”TEHNOLOGII”
Nr. crt. Profil Domeniu
(conform Nr. 27490/ 12.02.2016, Anexa C)
Clasa Numele şi prenumele elevului Şcoala de provenienţă (denumire, localitate, judeţ) Cadre didactice care au pregătit elevul Punctaj final   Probă scrisă
1 Tehnic Mecanică XII ANDREI  M. MARIAN ALEXANDRU Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” Cristache Alice, Mardare Liliana 42
2 Tehnic Mecanică XII DOANĂ RĂZVAN IONUŢ Liceul Tehnologic "Costache Conachi" Pechea Artenie Viorica, Francisco Doina Maria 38
3 Tehnic Mecanică XII GHIASSI SEYED MOHAMAD Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu” Guguila Claudia  ABSENT
4 Tehnic Mecanică XII PETCU V. NICUȘOR Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” Cristache Alice, Mardare Liliana 27
5 Tehnic Mecanică XII STAICU IONUT Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu” Guguila Claudia  ABSENT
6 Tehnic Mecanică XII STROIU ROBERT VALENTIN Liceul Tehnologic "Costache Conachi" Pechea Artenie Viorica, Francisco Doina Maria 74
NOTĂ:
Se vor prezenta la proba practică elevii care la proba scrisă nota mai mari sau egale cu 7.
Președinte executiv:
Director, Inspector școlar,
prof. Zaharciuc Viorica prof. Moza Aura
prof. Tatu Corina