INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI
REZULTATE ETAPA JUDEȚEANĂ
OLIMPIADA PENTRU DISCIPLINE DIN ARIA CURRICULARĂ ”TEHNOLOGII”
Nr. crt. Profil Domeniu
(conform Nr. 27490/ 12.02.2016, Anexa C)
Clasa Numele şi prenumele elevului Şcoala de provenienţă (denumire, localitate, judeţ) Cadre didactice care au pregătit elevul Punctaj final   Probă scrisă
1 Servicii Turism și alimentație XII ANGHEL  D.I. ANDREEA GEORGIANA Colegiul Tehnic De Alimentație Și Turism ''Dumitru Moțoc''  Popescu Adela, Lungu Ionica  81
2 Servicii Turism și alimentație XII BUTURĂ  N. GEORGIANA Colegiul Tehnic De Alimentație Și Turism ''Dumitru Moțoc''  Grecu Mihaela,  Darie Irina ABSENT
3 Servicii Turism și alimentație XII CIURARU G. ANGELA MIHAELA Colegiul Economic "Virgil Madgearu"  Felea Camelia        86
4 Servicii Turism și alimentație XII ILIE  JURESCHI RALUCA Colegiul Economic "Virgil Madgearu"  Albert Măriuța,      Muscă Daniela 83
NOTĂ:
Se vor prezenta la proba practică elevii care la proba scrisă nota mai mari sau egale cu 7.
Președinte executiv:
Inspector școlar,
Director, prof. Moza Aura
prof. Zaharciuc Viorica prof. Tatu Corina