GRAFICUL OLIMPIADELOR ŞI CONCURSURILOR ŞCOLARE -GALAŢI
AN ŞCOLAR 2016-2017
* Graficul va fi completat cu detalii privind derularea etapelor judetene, nationale si internationale dupa aprobarea acestora de catre MEN
DISCIPLINA CONCURSUL ETAPA LOCALĂ
data LOCUL DE DESFĂŞURARE
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR CONCURS NAŢIONAL  „comunicare.ortografie.ro”, parteneri: Asociația Inteligent și MENCS, nr.  24.765 din data de 13. 01. 2016 februarie- 2017 la nivelul  unității școlare, TEST PRELIMINAR
CONCURS NAŢIONAL
”Fii Inteligent la Matematică”, cls. II-IV, parteneri: Asociația Inteligent și MENCS, nr.  24.765 din data de 13. 01. 2016
februarie- 2017 la nivelul  unității școlare, TEST PRELIMINAR
„Micii exploratori”, cls 0-IV”, parteneri: Asociația Inteligent și MENCS, nr.  24.765 din data de 13. 01. 2016    
BIOLOGIE Olimpiada de biologie 17.02. 2017 ora 15,00 În fiecare unitate de învățământ 
Concursul Național ”Educaţie pentru sănătate” februarie 2017 În fiecare unitate de învățământ 
Concursul Național "Sanitarii Pricepuţi" aprilie-mai 2017  ora 9.00 conform planificării
Concursulul Național Proiecte de Mediu semestrul I În fiecare unitate de învățământ 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale elevilor de liceu-disciplina Biologie semestrul I În fiecare unitate de învățământ 
Concursul Național ”George Emil Palade” martie 2017 În fiecare unitate de învățământ 
Simpozionul național ”Ecologie și populație umană” semestrul II În fiecare unitate de învățământ 
CHIMIE OLIMPIADA DE CHIMIE ianurie 2017  În fiecare unitate de învățământ 
CONCURSUL DE CHIMIE „PETRU PONI” (cls. IX-XII, filiera tehnologică)    
CONCURSUL DE CHIMIE „RALUCA RÎPAN” (clasa a VII-a) aprilie 2017 În fiecare unitate de învățământ 
GEOGRAFIE Olimpiada de Geografie - clasele VIII-XII 18.02.2017                        ora 10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.28 GALAȚI     
COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" TECUCI
Concursul Naţional de Geografie Terra - clasele V-VII ianuarie - februarie 2017 În fiecare unitate de învăţământ 
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice pentru elevii din clasele liceale martie - aprilie 2017 În fiecare unitate de învățământ 
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Olimpiada de Limba şi literatura română - gimnaziu 18.02.2017 Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”-Galați Colegiul Național ”Calistrat Hogaș-Tecuci           unitățile școlare din mediul rural 
Olimpiada de Limba şi literatura română - liceu  18.02.2017 Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”-Galați Colegiul Național ”Calistrat Hogaș-Tecuci           unitățile școlare din mediul rural 
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ                                                                         Secţiunea de antrenament  (V-VI)    
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ    Secțiunea de exercițiu (cls.VII-VIII)    
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ    Secțiunea de performanță (cls.IX-XII)    
OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ”    (cls.V-VIII)    
OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ”    (cls.IX-XII)    
OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE (LATINĂ ȘI GREACĂ VECHE)    
OLIMPIADA NAȚIONALĂ PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL „UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ” (cls.V-VIII)    
CONCURSUL NAȚIONAL „Ionel Teodoreanu”     
CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ    
LIMBA NEOGREACĂ    
CONCURSUL BILATERAL ”OVIDIANUM”    
DISCIPLINE TEHNICE Olimpiada la Educaţie tehnologică- probă scrisă  ianuarie 2017 În fiecare unitate de învățământ 
Olimpiada la Educaţie tehnologică- probă practică ianuarie 2017 În fiecare unitate de învățământ 
Olimpiada la discipline din aria curriculară tehnologii – proba scrisă ianuarie 2017 În fiecare unitate de învățământ 
Olimpiada la discipline din aria curriculară tehnologii – proba practică ianuarie 2017 În fiecare unitate de învățământ 
ARTE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI  ISTORIA ARTELOR    
MUZICĂ    
OLIMPIADA CORALĂ    
COREGRAFIE    
ARTA  ACTORULUI    
MINIATURA ROMANTICĂ    
CONCURSUL DE PICTURĂ „CAMIL RESSU”    
MATEMATICA Olimpiada de matematică  clasele  VII-XII 19.02.2017                       ora 9:00 COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA" GALAȚI                                           COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT HOGAŞ",  TECUCI                                                                             ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE HAGIU" , TG. BUJOR                                                   În fiecare unitate şcolară gimnazială din mediul rural
Olimpiada de matematică     clasele V-VI
Concursul naţional de matematică aplicată “Adolf Haimovici” (clasele IX-XII M2)    
LIMBI STRĂINE OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ 21.01.2017  LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE",  GALAŢI
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE: limba franceză 28.01.2017 COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA", localitatea GALAȚI 
OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ    
LIMBA NEOGREACĂ    
ISTORIE -SOCIO-UMANE Olimpiada de Istorie nu este faza locală  
Olimpiada de Socio-Umane nu este faza locală  
Concursul şcolar interdisciplinar" Memoria Holocaustului" nu este faza locală  
Concursul şcolar interdisciplinar"Istorie şi societate în dimensiune virtuală" nu este faza locală  
Concursul interdisciplinar "Cultură şi civilizaţie în România" nu este faza locală  
  Sesiunea de comunicări ştiinţifice şi referate ale elevilor din clasele terminale nu este faza locală  
  Concursul şcolar interdisciplinar "Democraţie şi toleranţă" nu este faza locală  
OLIMPIADE INTERDISCIPLINARE ŞI TRANSDISCIPLINARE Olimpiada Națională ”Științele Pământului” martie 2017 În fiecare unitate de învățământ 
Olimpiada Națională ”Științe pentru juniori” martie 2017 În fiecare unitate de învățământ 
FIZICĂ OLIMPIADA DE FIZICĂ decembrie 2016 În fiecare unitate de învăţământ 
ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ   În fiecare unitate de învăţământ 
CONCURSUL NAȚIONAL EVRIKA    
INFORMATICĂ Olimpiada de informatică 26.02.2017               ora 9.00 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU",  GALAŢI, COLEGIUL NAŢIONAL  "VASILE ALECSANDRI"      GALAŢI, COLEGIUL NAȚIONAL ”AL.I. CUZA” GALAȚI
Olimpiada de Tehnologia Informației    
Concursul National InfoEducatie    
RELIGIE Olimpiada de religie(Cultul Ortodox) 28.01.2017 Şcoala Gimnazială Nr. 33 Galați,
Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani" Tecuci,
Şcoala Gimnazială  ,,Petru Rareș” Frumușița,
Şcoala Gimnazială nr. 1 Slobozia Conachi
Olimpiada de religie(seminarii şi licee teologice)    
LIMBA RROMANI Olimpiada de limba rromani februarie, 2017 În fiecare unitate de învățământ cu predare a limbii
Concursul  "Diversitatea- o şansă în plus pentru viitor" februarie, 2017 În fiecare unitate de învățământ cu predare a limbii 
ISTORIA ŞI TRADIŢIILE RROMILOR Concurs "Istoria şi tradiţiile rromilor" februarie, 2017 În fiecare unitate de învățământ cu această disciplină
ED. FIZICĂ FOTBAL CLASELE    I –IV     BĂIEŢI    
FOTBAL CLASELE I-IV (fete) urban,     
RUGBY TAG clasele I - IV(fete, băieţi)    
FOTBAL CLASELE    V –VIII     BĂIEŢI(urban)    
FOTBAL CLASELE    V –VIII     BĂIEŢI(rural)    
FOTBAL CLASELE   V –VIII     FETE    
HANDBAL CLASELE  V-VIII     
BASCHET    CLASELE    V-VIII                                                                                                  
  fete
  băieţi
VOLEI  CLASELE  V-VIII   fete
  băieţi
CROS CLASELE V-VIII    
RUGBY TAG V-VIII   mixt
FOTBAL CLASELE    IX –XII     BĂIEŢI(urban)    
HANDBAL  CLASELE   IX-XII     
   
BASCHET   CLASELE     IX-XII   fete
  băieţi
VOLEI   CLASELE  IX-XII
   
   
CROS CLASELE IX-XII(fete, băieţi)     
TENIS  DE  MASĂ CLASELE IX-XII(fete, băieţi)    
RUGBY IN 7( băieţi)    
PROGRAME COMUNITARE ŞI  PROIECTE DE INTEGRARE EUROPEANĂ POSTADERARE Concursul naţional "MADE FOR EUROPE"       
Competitia națională "SCOALA EUROPEANA"      
Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică "TINERII DEZBAT"