GRAFICUL OLIMPIADELOR ŞI CONCURSURILOR ŞCOLARE DIN INVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
GALAȚI - ANUL SCOLAR 2017-2018
DISCIPLINA CONCURSUL ETAPA LOCALĂ ETAPA JUDEŢEANĂ ETAPA NAŢIONALĂ ETAPA INTERNAŢIONALĂ
DATA LOCUL DE DESFĂŞURARE DATA  LOCUL DE DESFĂŞURARE DATA LOC. / JUD. DATA ŢARA
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR CONCURS NAŢIONAL  „comunicare.ortografie.ro”, parteneri: Asociația Inteligent și MEN, Anexa nr.6 la OMEN nr. 3076/17.01.2018, secțiune 3, poziția 86         28.03.2018 În toate școlile participante    
CONCURS NAŢIONAL
”Fii Inteligent la Matematică”, cls. II-IV, parteneri: Asociația Inteligent și MEN, Anexa nr.6 la OMEN  nr. 3076/17.01.2018, secțiune 3, poziția 94
        30.03.2018 În toate școlile participante    
„MICII EXPLORATORI”, cls 0-IV”, parteneri: Asociația Inteligent și MENCS, Anexa nr.6 la OMEN nr. 3076/17.01.2018, secțiune 3, poziția 112         26 .03.  2018
                  
 În toate școlile participante      
BIOLOGIE OLIMPIADA DE BILOGIE 16.02. 2018                    În fiecare unitate de învățământ  03.03. 2018                          ora 10,00 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL MARE", GALAŢI 02-07.04.2018  PIATRA NEAMT, JUD. NEAMT    
Concursul Național ”EDUCATIE PENTRU SANATATE” aprilie 2018 În fiecare unitate de învățământ  11.05. 2018                           ora 14:00 UNITATI SCOLARE 26.05.2018 CONSTANŢA, JUD. CONSTANȚA    
Concursul Național "SANITARII PRICEPUTI" aprilie-mai 2018  ora 9,00 conform planificării 25.05.2018, ora 9,00     COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" , GALAŢI     2018, iulie POIANA PINULUI, JUD. BUZĂU    
CONCURSUL NATIONAL DE PROIECTE DE MEDIU semestrul I În fiecare unitate de învățământ  04.05. 2018                           ora 14,00 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN, GALAŢI   2018, iulie MUNCEL, JUD. IAŞI    
Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale elevilor de liceu-disciplina BIOLOGIE semestrul I În fiecare unitate de învățământ  15.03. 2018,                             ora 14,00 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN, GALAŢI   23-26 mai 2018 CONFORM GRAFICULUI MEN    
CONCURS NATIONAL ”GEORGE EMIL PALADI” aprilie 2018 În fiecare unitate de învățământ  12.05.2018, ora 10,00 COLEGIUL NAȚIONAL ”V. ALECSANDRI” GALAȚI 16.06.2018 PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA/ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 GALAȚI    
SIMPOZIONUL NATIONAL ”ECOLOGIE SI POPULATIA UMANA” semestrul II În fiecare unitate de învățământ  23-27 aprilie 2018 unităţi şcolare 2018, mai  LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIŢĂ" GALAŢI    
CHIMIE OLIMPIADA DE CHIMIE     17.03.2018 COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRI” GALAŢI 01 -06.04.2018 CRAIOVA, JUD. DOLJ    
CONCURSUL DE CHIMIE „PETRU PONI” (cls. IX-XII, filiera tehnologică)     17.03.2018 COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRI” GALAŢI 10 -13.05.2018 BACĂU, JUD. BACĂU    
CONCURSUL DE CHIMIE „RALUCA RÎPAN” (clasa a VII-a)     05.05.2018   ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” GALAŢI                 08 - 10.06.2018 BUCUREȘTI    
CONCURSUL NAȚIONAL DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE PENTRU ELEVII DIN CLASELE LICEALE     martie - aprilie 2018 COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „ELENA DOAMNA” GALAȚI 05 - 06.05.2018 BUCUREȘTI    
GEOGRAFIE OLIMPIADA DE  GEOGRAFIE - clasele VIII-XII 17.02.2018,                        ora 10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.28 GALAȚI     
COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" TECUCI
03.03.2018,                           ora 10   LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI CĂI FERATE,  GALAŢI 1-7.04.2018 BRĂILA, JUD. BRĂILA iulie-august, 2018 (OIG) și iunie, 2018 (OBG) QUEBEC, CANADA (OIG) și IASI,  ROMANIA (OBG)
Concursul Naţional de Geografie TERRA  - clasele V-VII ianuarie - februarie 2018 În fiecare unitate de învăţământ  10.03.2018, ora 10  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.28, GALAŢI 12.05.2018, ora 10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.28, GALAŢI    
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice pentru elevii din clasele liceale martie - aprilie 2018 În fiecare unitate de învățământ  11.05.2018,                              ora 14  LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIŢĂ" ,  GALAŢI  8-12.07.2018 CUMPĂNA, JUD. CONSTANȚA    
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ OLIMPIADA DE LIMBA SI LITERATURA ROAMANA - gimnaziu la nivel de unitate școlară, conform normei de reprezentare    17 martie 2018      Colegiul Economic „Virgil Madgearu” GALAȚI                 Școala Gimnazială nr. 29 Galați    2-6 aprilie 2018 BAIA MARE, JUD. MARAMURES 1-5 septembrie 2018  CONSTANTA
OLIMPIADA DE LIMBA SI LITERATURA ROAMANA- liceu  la nivel de unitate școlară, conform normei de reprezentare    17 martie 2018    Colegiul Economic „Virgil Madgearu” GALAȚI                 Școala Gimnazială nr. 29 Galați    2-6 aprilie 2018 BUCURESTI 1-5 septembrie 2018  CONSTANTA
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ                                                                         Secţiunea de antrenament     (V-VI)
    27 ianuarie 2018 Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Galați  11-13 mai 2018  VASLUI    
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ             Secțiunea de exercițiu             (cls.VII-VIII)     27 ianuarie 2018 Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Galați  11-13 mai 2018  VASLUI    
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ             Secțiunea de performanță (cls.IX-XII)     27 ianuarie 2018 Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Galați  11-13 mai 2018  VASLUI 26-30 iunie 2018 CEHIA, PRAGA
OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ”             (cls.V-VIII)     24 martie 2018  Liceul Teoretic       „Emil Racoviță” Galați  3-6 aprilie 2018  BAIA MARE, JUD. MARAMURES 1-5 septembrie 2018  CONSTANTA. ROMANIA
OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ”             (cls.IX-XII)     24 martie 2018  Liceul Teoretic       „Emil Racoviță” Galați  2-6 aprilie 2018  BUCURESTI 1-5 septembrie 2018  CONSTANTA. ROMANIA
OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE (LATINĂ ȘI GREACĂ VECHE)     18 martie 2018 Liceul Teoretic         „Sf. Maria” Galați  3-5 aprilie 2018  ARAD 4-7 aprilie 2018 - Viterbo (greaca veche)                                        aprilie-mai 2018 - Arpino (latina)  ITALIA
OLIMPIADA NAȚIONALĂ PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL „UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ” (cls.V-VIII)     21.apr.18 Școala Gimnazială  „C-tin Ghe Marinescu” Galați  1-3 iunie 2018  GALATI    
CONCURSUL NAȚIONAL transcurricular                    „Ionel Teodoreanu”                  V-VIII      selecție pe baza rezultatelor de la olimpiada de limba română   24-27 mai 2018  IASI    
Concursul național interdisciplinar           CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ V-VIII      feb.18 Școala Gimnazială   „Sf. Impărați” Galați   10-13 mai 2018  PUTNA SUCEAVA    
LIMBA NEOGREACĂ     17 martie 2018  Comunitatea Elenă Galați  30 martie -    1 aprilie 2018  BUCURESTI 5-9 septembrie 2018  ILFOV, BUCURESTI
CONCURSUL BILATERAL „OVIDIANUM”     Conform graficului MEN  unități școlare 25-27 mai 2018  CONSTANTA    
DISCIPLINE TEHNICE OLIMPIADA DE EDUCATIE TEHNOLOGICA - probă scrisă  ianuarie 2018 În fiecare unitate de învățământ  24.02.2018, ora 9,00 COLEGIUL TEHNIC ”PAUL DIMO” GALAȚI aprilie, 2018 Conform graficului MEN    
OLIMPIADA DE EDUCATIE TEHNOLOGICA -  probă practică ianuarie 2018 În fiecare unitate de învățământ  03.03.2018, ora 9,00 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.22 GALAȚI aprilie, 2018 Conform graficului MEN     
OLIMPIADA LA DISCIPLINE DIN ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII – proba scrisă ianuarie 2018 În fiecare unitate de învățământ  24.02.2018, ora 9,00 COLEGIUL TEHNIC ”PAUL DIMO” GALAȚI aprilie, 2018 Conform graficului MEN    
OLIMPIADA LA DISCIPLINE DIN ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII – proba practică ianuarie 2018 În fiecare unitate de învățământ  26.02.2018-03.03.2018 conform repartizării inspectorului de specialitate aprilie, 2018 Conform graficului MEN     
PROBA SCRISĂ
Concursul profesional pentru specializările: Bucătar,
Confecţioner produse textile,
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist, Mecanic auto,
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie
ianuarie 2018 În fiecare unitate de învățământ  24.02.2018, ora 9,00 COLEGIUL TEHNIC ”TRAIAN VUIA” GALAȚI aprilie, 2018 Conform graficului MEN    
PROBA PRACTICĂ
Concursul profesional pentru specializările:
Bucătar, Confecţioner produse textile, Frizer - coafor -manichiurist - pedichiurist,
Mecanic auto, Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie
ianuarie 2018 În fiecare unitate de învățământ  26.02.2018-03.03.2018 conform repartizării inspectorului de specialitate aprilie, 2018 Conform graficului MEN     
ARTE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI  ISTORIA ARTELOR         Conform graficului MEN       
MUZICĂ         Conform graficului MEN      
        Conform graficului MEN      
OLIMPIADA CORALĂ         Conform graficului MEN      
COREGRAFIE         Conform graficului MEN      
ARTA  ACTORULUI         Conform graficului MEN      
MINIATURA ROMANTICĂ         Conform graficului MEN      
CONCURSUL DE PICTURĂ „CAMIL RESSU”         Conform graficului MEN      
MATEMATICA OLIMPIADA DE MATEMATICA                clasele  VII-XII 17.02.2018                       ora 9:00 COLEGIUL  DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA" GALAȚI                                           COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT HOGAŞ",  TECUCI                                                                             ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE HAGIU"  TG. BUJOR                                                   În fiecare unitate şcolară gimnazială din mediul rural 10.03.2018                          ora 10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU",  GALAŢI 3 – 7 aprilie 2018 SATU MARE, JUD. SATU MARE (cls. VII-XII)    
OLIMPIADA DE MATEMATICA                                    clasele V-VI ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU",  GALAŢI 3 – 6 aprilie 2018 NEGRESTI OAS, JUD. SATU MAREe (cls. V-VI)    
CONCURS NATIONAL DE MATEMATICA APLICATA  “Adolf Haimovici” (clasele IX-XII M2)     10.03.2018,                          ora 10:00 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL SADOVEANU,  GALAŢI conform graficului MEN IASI    
LIMBI STRĂINE OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ 18.02.18 LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" GALATI 3 martie 2018 (proba scrisă) cls. VII-XII/ 10.03.2018 (proba orală) cls. X-XII COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU" 1-5 aprilie 2018 CONSTANTA    
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE: limba franceză 25.02.2018 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 GALATI 03.03.2018/      proba scrisă VII-XII COLEGIUL NAŢIONAL  "VASILE ALECSANDRI " GALAŢI 2-6 aprilie 2018 BUZAU septembrie/octombrie 2018 MACEDONIA
10.03.2018/             proba orală       XI-XII COLEGIUL NAŢIONAL  "VASILE ALECSANDRI " GALAŢI 2-6 aprilie 2018
OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ     24.02.18 SCOALA GIMNAZIALA M. SADOVEANU GALATI 23-29 martie 2018 CARIOVA, JUD. DOLJ iulie 2018 GERMANIA, FREIBURG IM BREISGAU
LIMBA NEOGREACĂ       COMUNITATEA GREACĂ GALAŢI        
ISTORIE -SOCIO-UMANE Olimpiada de Istorie 24.02.2018, ora 10.00 SEMINARUL TEOLOGIC "SF. ANDREI" GALATI 17.03.2018, ora  10,00 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 02-06 aprilie 2018 ALBA IULIA, JUD. ALBA    
Olimpiada de Socio-Umane 24.02.2018, ora 10.00 COLEGIUL TEHNIC ”TRAIAN VUIA” 10.03.2018,                   ora  10   LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIȚĂ GALAŢI 02-06 aprilie 2018 IASI    
Concursul şcolar interdisciplinar" Memoria Holocaustului"     26.05 2018, ora  10,00 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7, GALAŢI
12‐15 iulie 2018 BOTOSANI    
Concursul şcolar interdisciplinar"Istorie şi societate în dimensiune virtuală"     10.03.2018, ORA 11,00 COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" , GALAŢI        
Concursul interdisciplinar "Cultură şi civilizaţie în România"     20.04.2018, ora 14,00 COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA", GALAŢI 2‐5 iunie 2018 GALATI    
Sesiunea de comunicări ştiinţifice şi referate ale elevilor din clasele terminale     12.05.2018, ora11,00 COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" , GALAŢI 26‐29 iulie 2018 ARAD    
Concursul şcolar interdisciplinar "Democraţie şi toleranţă"     19.05.2018, ora 14,00 ŞCOALA GIMNAZIALĂ   "MIRON COSTIN", GALAŢI 23-26 iulie 2018 HUNEDOARA    
OLIMPIADE INTERDISCIPLINARE ŞI TRANSDISCIPLINARE OLIMPIADA NAȚIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ „ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI”     10.03.2018 LICEUL TEORETIC „EMIL RACOVIȚĂ” GALAȚI 18 -22.04.2018 BISTRIȚA, JUD. BISTRIȚA NĂSĂUD    
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI     19.05.2018 COLEGIUL NAȚIONAL „AL. I. CUZA” GALAȚI 22 -27.07.2018 FOCȘANI, JUD. VRANCEA    
CONCURSUL DE FIZICĂ ȘI CHIMIE PENTRU ȘCOLILE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL RURAL „IMPULS PERPETUUM”     26.05.2018 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA INDEPENDENȚA 28.07 - 02.08.2018 ALBA IULIA, JUD. ALBA    
FIZICĂ OLIMPIADA DE FIZICĂ     24.02.2018   LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE",  GALAŢI 02 - 06.04.2018 BREAZA, JUD. PRAHOVA    
ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ     27.01.2018 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 GALAŢI 02 - 05.02.2018 SUCEAVA, JUD. SUCEAVA    
CONCURSUL NAȚIONAL „EVRIKA”         16 - 18.03.2018 BRĂILA, JUD. BRĂILA    
INFORMATICĂ OLIMPIADA DE INFORMATICA 25.02.2018               ora 9.00 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU",  GALAŢI, COLEGIUL NAŢIONAL  "VASILE ALECSANDRI"      GALAŢI, COLEGIUL NAȚIONAL ”AL.I. CUZA” GALAȚI 17.03.2018             ora 9 COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI",  GALAŢI-liceu COLEGIUL NATIONAL „MIHAIL KOGĂLNICEANU”- gimnaziu 29.03-3.04.2018  liceu                
3-7.04.2018   gimnaziu
liceu-  CONSTANTA
gimnaziu- TG. JIU
   
OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA INFORMATIEI      21.04.2018 COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU", GALAŢI, COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRI" GALAŢI 17-20.05.2018 CALARASI    
CONCURSUL NATIONAL INFOEDUCATIE     28.05.2018   LICEUL TEORETIC "DUNAREA" GALAŢI august, 2018 GĂLĂCIUC, jud. VRANCEA    
RELIGIE OLIMPIADA DE RELIGIE (Cultul Ortodox) 27.01.2018 SCOALA GIMNAZIALA NR. 22 GALATI
SCOALA GIMNAZIALA "D. STURDZA"TECUCI
SCOALA GIMNAZIALA "G. HAGIU"TG. BUJOR
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SL. CONACHI
03 martie 2018 Colegiul Național ,,Mihail Kogălniceanu” Galați 11-15 aprilie 2018    IAȘI. Jud. IAȘI    
OLIMPIADA DE RELIGIE (Cultele Romano -Catolic șI Greco - Catolic)     03 martie 2018 Colegiul Național ,,Mihail Kogălniceanu” Galați 02-05 aprilie 2018 BUCUREȘTI    
OLIMPIADA DE RELIGIE (seminarii şi licee teologice)     03 martie 2018 Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Andrei” Galați 19-22 aprilie 2018 BAIA MARE, jud. MARAMUREȘ    
LIMBA RROMANI OLIMPIADA DE LIMBA RROMANI februarie, 2018 În fiecare unitate de învățământ cu predare a limbii 10.03.2018                              ora 10.00 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE PETRAȘCU” TECUCI 02-05.04. 2018  BUCUREȘTI    
CONCURS DE CREAȚIE LITERARĂ ÎN LIMBA RROMANI „ȘTEFAN FULI” 17.mar.18 În fiecare unitate de învățământ cu predare a limbii 24.03.2018                              ora 10.00 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION PETROVICI” TECUCI 25-28.04. 2018 CONSTANȚA    
Concursul  „Diversitatea- o şansă în plus pentru viitor" (clasele III-XII) februarie, 2018 În fiecare unitate de învățământ cu etnici rromi - - 03-06.06.2018 MĂGURELE - JUD. ILFOV    
ISTORIA ŞI TRADIŢIILE RROMILOR CONCURS „ISTORIA SI TRADITIILE RROMILOR" februarie, 2018 În fiecare unitate de învățământ cu această disciplină 10.03.2018                              ora 10.00 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE PETRAȘCU"  TECUCI 30.03-02.04. 2018 TG. JIU - JUD. GORJ    
ED. FIZICĂ FOTBAL CLASELE    I –IV     BĂIEŢI       februarie-2018 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "STEFAN CEL MARE" GALAŢI,                                                                   COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI aprilie, 2018 Etapa zonală   VRANCEA    
FOTBAL CLASELE I-IV (fete) urban,
      februarie-2018 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "STEFAN CEL MARE" GALAŢI,  aprilie, 2018 Etapa zonală   CONSTANŢA    
RUGBY TAG clasele I - IV(fete, băieţi)
      februarie-2018 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE ŢUŢEA", GALAŢI aprilie, 2018 Etapa zonală  GALAŢI    
FOTBAL CLASELE    V –VIII     BĂIEŢI(urban)       februarie-2018   ŞCOALA GIMNAZIALĂ "STEFAN CEL MARE" GALAŢI,                                                                   COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI aprilie, 2018 Etapa zonală  BUZĂU    
FOTBAL CLASELE    V –VIII     BĂIEŢI(rural)       februarie-2018 LICEUL TEHNOLOGIC "HORTENSIA PAPADAT BENGESCU" comuna IVEŞTI martie, 2018 Etapa zonală   VRANCEA    
FOTBAL CLASELE   V –VIII     FETE       februarie-2018 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CEL MARE",  GALAŢI martie, 2018 Etapa zonală  BRĂILA    
HANDBAL

 CLASELE
    
V-VIII
        februarie-2018(fete)                                                           mediul urban ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, GALAŢI martie, 2018 Etapa zonală TULCEA    
      februarie-2018(băieţi)                                                   mediul urban ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, GALAŢI martie, 2018 Etapa zonală VRANCEA    
BASCHET                                                                                                         CLASELE                                                                         V-VIII
  fete   februarie-2018   LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, GALAŢI  aprilie, 2018 Etapa zonală  GALAŢI    
  băieţi   februarie-2018   LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, GALAŢI  aprilie, 2018 Etapa zonală  BUZĂU    
VOLEI
CLASELE
V-VIII
  fete martie-  2018. ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CEL MARE",  GALAŢI aprilie, 2018 Etapa zonală  GALAŢI    
  băieţi martie-  2018. ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CEL MARE",  GALAŢI martie, 2018 Etapa zonală   TULCEA    
CROS CLASELE V-VIII     martie-  2018. FALEZA DUNĂRII, GALAŢI        
RUGBY TAG V-VIII   mixt martie-  2018. ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE TUTEA" GALAŢI aprilie, 2018 Etapa zonală  GALAŢI    
FOTBAL CLASELE    IX –XII     BĂIEŢI(urban)     martie-  2018. COLEGIUL TEHNIC " AUREL VLAICU", GALAŢI,        COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI aprilie,   2018 Etapa zonală  BRĂILA    
HANDBAL  CLASELE
IX-XII
        martie-  2018.  (băieţi)       CSS GALAŢI,               CSS TECUCI
martie, 2018 Etapa zonală BUZĂU    
        februarie 2018 (fete)       CSS GALAŢI,             CSS TECUCI
martie, 2018 Etapa zonală  VRANCEA    
BASCHET   CLASELE                                                                      
IX-XII
  fete     februarie 2018  (fete)       LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, GALAŢI  aprilie,   2018 Etapa zonală  TULCEA    
  băieţi    februarie 2018    (băieţi)       LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, GALAŢI  aprilie, 2018 Etapa zonală  BUZĂU     
VOLEI   CLASELE
IX-XII
       februarie 2018  fete)   LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" GALAŢI aprilie, 2018 Etapa zonală  BUZĂU    
    februarie 2018  (băieţi)   LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" GALAŢI aprilie, 2018 Etapa zonală VRANCEA    
CROS CLASELE IX-XII(fete, băieţi)      martie-  2018. FALEZA DUNĂRII, GALAŢI        
TENIS  DE  MASĂ CLASELE IX-XII(fete, băieţi)     martie-  2018. COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA", GALAŢI aprilie, 2018 Etapa zonală CONSTANŢA    
RUGBY IN 7( băieţi)     martie-  2018. COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA", GALAŢI aprilie, 2018 Etapa zonală VRANCEA    
PROGRAME COMUNITARE ŞI  PROIECTE DE INTEGRARE EUROPEANĂ POSTADERARE Concursul naţional "MADE FOR EUROPE"        martie  2018 Se va stabili ulterior, în funcţie de şcolile înscrise şi de numărul de înscrieri aprilie 2018 CONSTANTA    
Competitia națională "SCOALA EUROPEANA"             aprilie 2018 Conform calendarului care urmează a fi publicat in Apelul MEN 2018    
Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică "TINERII DEZBAT"       19-20 MAI 2018 Se va stabili ulterior, în funcţie de şcolile înscrise şi de numărul de înscrieri IULIE 2018 PIATRA NEAMŢ, JUD. NEAMT