OLIMPIADA DE LIMBĂ ENGLEZĂ - ETAPA JUDEŢEANĂ 2019
REZULTATE FINALE
Nr. crt. Numele și prenumele elevului Unitatea școlară Clasa Secţiunea Punctaj proba scrisă Punctaj speaking Punctaj final Premiere Observaţii
1 ILIE M. ANA-MARIA Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Gl 12 B 96 100 98 Premiul I Calificat etapa naţională
2 GHEORGHE A.A. DIANA Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Gl 12 B 96.5 99 97.75 Premiul II Potenţial calificabil Ón ierarhia naţională
3 PALAGHIȚĂ A. ANDREEA Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Gl 12 B 95 100 97.5 Premiul III Potenţial calificabil Ón ierarhia naţională