INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI
ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021
SITUAŢIA POSTURILOR PE CATEGORII DE PERSONAL SI PE FUNCŢII
DIN INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI, de la 19.02.2021
Nr. crt Compartiment/Funcţia Titularul postului Număr posturi
I CONDUCERE   3
1 Inspector şcolar general prof. BRĪNZAN GINA 1
2 Inspector şcolar general-adjunct  prof. COSTEA SELENA 1
3 Inspector şcolar general-adjunct  prof. NECULA-VIJELIE CARMEN 1
II DOMENIUL MANAGEMENT   8
1 Inspector şcolar pentru management instituțional prof. MOZA AURA OTILIA 1
3 Inspector şcolar pentru management instituțional prof. ȘTEFĂNICĂ TOADER 1
4 Inspector şcolar pentru management instituțional prof. PĂTRU EMILIAN 0.5
2 Inspector şcolar pentru management instituțional prof. SILIVESTRU ADRIAN 1
5 Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane prof. NOVETSCHI MUȘUNOIU MONICA   1
6 Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane prof. GRECU GABRIEALA 0.5
7 Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane1  prof. MUSTAŢĂ  MARIANA 1
8 Inspector școlar pentru educație permanentă prof. PĂTRU EMILIAN 0.5
9 Inspector școlar pentru proiecte educaționale prof. LANGU SORIN 0.5
10 Inspector școlar pentru activități extrașcolare prof. LAZĂR MARICEL NICOLAE 0.5
11 Inspector școlar pentru īnvățămānt particular și alternative educaționale prof. PUŢANU CUZUB MARIUS 0.5
III DOMENIUL CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ   11
1 Inspector școlar pentru educație timpurie prof. ENACHE OANA IULIANA 1
2 Inspector școlar pentru īnvăţămāntul primar prof. CHIRAC MARIA ALIS 1
4 Inspector școlar pentru limba şi literatura romānă2  prof. NISTOR DANIELA ANGELICA 1
5 Inspector şcolar pentru limbi moderne prof. ȘTEFAN ELENA GABRIELA 1
6 Inspector şcolar  pentru matematică prof. GRIGORE VERONICA 1
7 Inspector şcolar pentru informatică  prof. JOC GENIA 0.5
8 Inspector şcolar  pentru fizică prof. TRIFAN IULIANA  0.5
9 Inspector şcolar  pentru chimie prof. TRIFAN IULIANA  0.5
10 Inspector şcolar  pentru geografie  prof. PUŢANU CUZUB MARIUS 0.5
11 Inspector şcolar  pentru istorie şi discipline socio-umane  prof. LANGU SORIN 0.5
12 Inspector şcolar  pentru arte prof. MIHAI ELENA MADALINA 0.5
13 Inspector şcolar  pentru religie  prof. OPRIȘAN MARIA  MAGDALENA 0.5
14 Inspector şcolar  pentru educaţie fizică şi sport  prof. GHEȚĂU FLORIN 1
16 Inspector şcolar  pentru īnvăţămānt profesional şi tehnic  prof. CORINA TATU 1
17 Inspector şcolar  pentru invatamant special si minorităţi naţionale prof. GRECU GABRIELA 0.5
A. TOTAL POSTURI PERSONAL DIDACTIC / NORME DIDACTICE   22
  Financiar contabilitate   4
1 Contabil şef ec. CHIŢA MOISII  1
2 Consilier IA  ec. GEANINA STELIANA MUNTEANU 1
3 Consilier IA  cons. MORARU CLAUDIA 1
5 Referent I M MARIA  SIMION 1
  Audit   2
1 Auditor IA ec. FLORIN DĂNILĂ  1
2 Consilier II ec. ELENA OLARU 1
  Juridic   1
1 Consilier juridic IA jur. COSTICĂ COŞTOI 1
  Secretariat şi arhivă   1
1 Consilier IA CORNELIA FELEA 1
  Informatizare     2
1 Expert IA  exp. MARIA MĪNDRU 1
2 Informatician inf. MARIOARA PREDA 1
  Reţea şcolară, plan şcolarizare   1
1 Consilier IA ec. MIHAELA GAIU 1
  Normare, salarizare   1
1 Consilier I A ec. ELENA NEDELCU 1
  Tehnic Administrativ   5
1 Expert IA ing. JANETA SAVA 1
2 Consilier IA IOANA APOSTOL 1
3 Muncitor IM CĂLDĂRARU ELENA 1
4 Sef depozit IM MIRON LUCREȚIA 1
5 Sofer HRISCU NICUŢĂ 1
B. TOTAL POSTURI PERSONAL  NEDIDACTIC    17
  TOTAL POSTURI/NORME (A+B)   39
1 Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane coordonează activitatea şi pentru disciplina biologie
2 Inspectorul şcolar pentru limba şi literatura romānă coordonează activitatea şi pentru disciplina limba latină