Inspectoratul Școlar Județean Galaţi
LISTA
funcțiilor din cadrul instituției ce intră Ón categoria funcțiilor plătite din fonduri publice la data de 30.09.2021,
publicată Ón temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare
Nr. crt. Funcția Nivel studii Norma Salariul de bază lunar Gradație de merit (art. 38 și art. 5 anexa I cap. I din Legea-cadru nr. 153/2017) Indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor 50%*1900 (art. 14 din Legea-cadru nr. 153/2017) Control financiar preventiv propriu (art. 15, art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017) Complexitatea muncii (Anexa VIII, cap. II, lit.A, pct. b din Legea-cadru nr. 153/2017) Spor de suprasolicitare neuropsihică (art. unic din Legea nr. 131/2019) Valoarea indemnizației de hrană (art. 18 alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017) Total salariu brut
(col.4 + col.6 + col.7 + col.9 + col.11 + col. 13 + col. 14)
- lei - % - lei - lei % - lei - % - lei - % - lei - - lei - - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 inspector şcolar general S 1 9,217 25% 2,304           10% 1,129 347 12,997
2 inspector şcolar general adjunct S 1 8,641 25% 2,160           10% 1,061 347 12,209
3 inspector şcolar general adjunct S 1 8,641 25% 2,160           10% 1,061 347 12,209
4 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,918           10% 926 347 10,862
5 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,918           10% 926 347 10,862
6 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,918           10% 926 347 10,862
7 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,918           10% 926 347 10,862
8 inspector școlar S 1 7,671               10% 747 347 8,765
9 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,918           10% 926 347 10,862
10 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,918 950         10% 926 347 11,812
11 inspector școlar S 0.5 3,836 25% 959           10% 463 173 5,431
12 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,918           10% 926 347 10,862
13 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,918           10% 926 347 10,862
14 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,918           10% 926 347 10,862
15 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,918           10% 926 347 10,862
16 inspector școlar S 0.5 3,836 25% 959           10% 463 173 5,431
17 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,918           10% 926 347 10,862
18 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,918           10% 926 347 10,862
19 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,918           10% 926 347 10,862
20 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,918           10% 926 347 10,862
21 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,918           10% 926 347 10,862
22 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,918           10% 926 347 10,862
23 inspector școlar S 1 7,671 25% 1,918           10% 926 347 10,862
24 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544
25 muncitor calificat I, gradația 5 M 1 3,548           15% 532     347 4,427
26 auditor gradul IA, gradația 5 S 1 5,125           15% 769     347 6,241
27 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544
28 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544
29 șofer, gradația 5 M 1 3,548           15% 532     347 4,427
30 șef depozit I, gradația 5 M 1 4,031           15% 605     347 4,983
31 expert gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544
32 contabil șef S 1 7,540       10% 867 15% 1,131     347 9,885
33 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,071           15% 761     347 6,179
34 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544
35 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544
36 consilier gradul II,gradația 2 S 1 3,765           15% 565     347 4,677
37 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544
38 expert gradul IA, gradația 5 S 1 5,389           15% 808     347 6,544
39 referent I, gradația 5 M 1 3,548           15% 532     347 4,427
40 consilier juridic gradul IA, gradația 5 S 1 5,071           15% 761     347 6,179