Timp de rezolvare 90 minute.
Se acordă din oficiu 10 puncte.

Concurs mixt matematică - limba română pt. cl. a IV-a
etapa judeţeană - informatizată


1. Câte numere de forma , cu cifrele numere consecutive, se pot forma:
   
   
   
   
   4,3 puncte.

2. Găseşte numerele care se pot aproxima la 54 000.
   
   
   
   
   
   
   4,3 puncte.

3. Dacă a = 406, află suma următoarelor trei numere consecutive pare.
   
   
   
   4,3 puncte.

4. Numărând crescător din 5 în 5, s-a ajuns la 14 567. De la care număr s-a pornit?
   
   
   
   4,3 puncte.

5. Numărul natural 450 se scrie cu cifre romane ca ...
   
   
   
   
   2,9 puncte.

6. Numărul natural MMDCXL este scris cu cifre romane. Scriindu-l cu cifre arabe, acesta este ...
   
   
   
   
   4,3 puncte.

7. Află diferenţa dintre cel mai mare număr natural scris cu patru cifre şi produsul numerelor 67 şi 57.
   
   
   
   
   2,9 puncte.

8. Verifică dacă următoarele egalităţi sunt adevărate:
   (624 - 577) x 463 + (231 - 193) x 568 = (145 + 236 - 298) x 379
   
   
   4,3 puncte.

9. Care dintre numerele de mai jos, împărţit la 6 are restul cel mai mare?
   
   
   
   
   
   
   2,9 puncte.

10. La un magazin s-au adus 148 kg de portocale şi 187 kg de banane. Portocalele au fost puse în lădiţe de 5 kg, iar bananele în lădiţe de 4 kg. Câte kg de fructe au rămas neambalate?
   
   
   
   
   4,3 puncte.

11. Efectuează:
   570 - [(9 x 9 + 6 x 7) - ( 56 : 8 + 7 x 7)] x 8 - 25 = ...
   
   
   
   
   
   1,4 puncte.

12. Poliţia din judeţ are în dotare maşini noi. Pentru a afla numărul acestora, rezolvă exerciţiul:
   (3 x 3 + 7 x 5 - 3 x 9) + [200 : 20 + (100 - 93)] = ...
   
   
   
   
   
   1,4 puncte.

13. În două vase se află 27 litri de lapte. Câţi litri de lapte sunt în fiecare vas, dacă în primul sunt cu 11 litri mai mult decât în al doilea?
   
   
   
   1,4 puncte.

14. Într-un parc sunt de 5 ori mai mulţi tei decât stejari. Ştiind că stejarii erau cu 360 mai puţini decât tei, află câţi tei erau în acel parc.
   
   
   
   2,9 puncte.

15. Calculează suma fracţiilor şi află ce fel de fracţie se obţine.
    + = ...
   
   
   
   2,9 puncte.

16. Roxana citeşte o carte. În prima zi citeşte din numărul total al paginilor, iar în fiecare dintre zilele următoare, dublu fată de ziua precedentă. În a câta zi va termina de citit cartea?
   
   
   
   
   4,3 puncte.

17. Matei are următoarele figuri plane. Care ansamblu este format din toate piesele?
   
   
   
   
   2,9 puncte.

18. Care propoziţie este adevărată?
   
   
   
   
   
   
   1,4 puncte.

19. În care dintre desene este un cub desfăşurat?
   
   
   
   4,3 puncte.

20. Submultiplii litrului sunt:
   
   
   
   
   
   
   1,4 puncte.

21. Calculează şi găseşte rezultatul corect:
   5 000 ml + 600 cl + 60 dl = ...
   
   
   
   
   4,3 puncte.

22. Alege propoziţiile corecte.
   
   
   
   
   
   1,4 puncte.

23. Care verbe sunt scrise greşit?
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   2,9 puncte.

24. Completează cu forma corectă a substantivului din paranteză propoziţia:
   "Nu voi uita basmele (bunica) ......................."
   
   
   
   
   2,9 puncte.

25. Alege adjectivele de genul feminin din textul următor:
   "Băiatul era foarte oacheş la chip, cu părul negru, cu ochii mari şi vii, cu sprâncenele dese şi îmbinate. Purta haine închise şi era încins cu o curea neagră."
   
   
   
   
   
   
   
   
   4,3 puncte.

26. Numeralele din textul următor:
   "La început au fost doi prieteni. Ei au găsit trei nuci. Nu ştiau cum să le împartă. Primul a propus să tragă la sorţi. Al doilea n-a vrut. A mai venit încă un copil. Acesta a împărţit în mod egal câte una la fiecare."
   sunt în varianta:
   
   
   
   
   1,4 puncte.

27. Numărul de predicate dintr-un enunţ este egal cu:
   
   
   
   
   2,9 puncte.

28. Subiectele din versurile următoare:
   "Zările, de farmec pline,
   Strălucesc în luminiş;
   Zboară mierlele-n tufiş
   Şi din codri noaptea vine
    Pe furiş."

    (George Coşbuc - "Noapte de vară")
   sunt:
   
   
   
   
   2,9 puncte.

29. În propoziţia: "Pe cerul senin se ivesc stele strălucitoare." atributul este:
   
   
   
   
   
   1,4 puncte.

30. În textul următor:
   "Plecăm dimineaţă la bunici. Am cumpărat biletele luni. Vom călători cu vaporul. Bunicii locuiesc la Galaţi."
   complementele sunt:
   
   
   
   
   2,5 puncte.

Toate subiectele sunt obligatorii.

Realizat cu UnivTest Generator Pro 7.2
Test sursa:"Concurs_judet mixt.utg"